Premium Language Consulting

Premium Language Consulting to nie nauka, lecz forma konsultacji i indywidualny mentoring językowy dostosowany do potrzeb klienta. Specyfiką usługi jest wysoki profesjonalizm mentorów, nacisk na realizację jakkolwiek wymagających oczekiwań klienta, elastyczność czasowa i otwarte podejście.

Usługa oferowana w języku angielskim i niemieckim.

Language of Leadership

 • Przemówienia motywacyjne
 • Komunikacja kryzysowa
 • Mentoring i coaching

Public Speaking and Presenting

 • Konferencje międzynarodowe
 • Imprezy firmowe
 • Prezentacje produktowe

International Business Partners

 • Negocjacje handlowe
 • Spotkania międzynarodowe
 • Zakupy i akwizycja

In/Formal Networking

 • VIP hospitality (np. golf, wyścigi konne)
 • Kolacje biznesowe
 • Nieformalne spotkania

Language Performance Feedback

 • Live coaching podczas spotkania lub prezentacji
 • Analiza tekstu pisanego
 • Zalecenia dotyczące dalszego rozwoju

Language Nuances

 • Precyzja wypowiedzi
 • Zwroty bezpośrednie i grzecznościowe
 • Różnice kulturowe w komunikacji

Co do tej pory udało nam się zrobić dla klientów

Dyrektor techniczny międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego przygotował się z nami do wygłoszenia przemówienia z okazji wprowadzenia na rynek nowego modelu samochodu. Wygłosił je podczas Międzynarodowych Targów Motoryzayjnych w Genewie. Szkolenie obejmowało 2 weekendowe spotkania z konsultantem, który ze względu na rangę wydarzenia szczególny nacisk kładł na płynność i elegancję wypowiedzi.

Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią w jednej z największych firm browarniczych na świecie przygotował się z nami do przemówień motywacyjnych adresowanych do kierownictwa lokalnych jednostek w procesie restrukturyzacji spółki. Przygotowanie obejmowało 12 półdniowych spotkań z coachem językowym, podczas których przećwiczone zostały konkretne wystąpienia z uwzględnieniem opracowania odpowiedzi na ewentualne reakcje publiczności.   

Cena

Bezpłatna konsultacja wstępna.

Standardowa cena: 60 minut 499 PLN

Cena konkretnej usługi jest ustalana indywidualnie, a kalkulacja zależy od parametrów danej usługi (tematyka, intensywność, lokalizacja, liczba godzin, przygotowanie lektora itp.) Z tego powodu dokładną cenę ustalamy w zależności od typu i intensywności usługi. W przypadku długoterminowej współpracy konsultacyjnej możemy zaoferować specjalne warunki cenowe. Cena zawsze obejmuje kompleksową usługę wraz z analizą potrzeb klienta oraz uwzględnia czas i stopień trudności.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami:

Osoba kontaktowa

Magdalena Baracz

Magdalena Baracz

Course Manager