TEST POZIOMU BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ - JĘZYK ANGIELSKI


Language level test - ENGLISH


według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


According to the Common European Framework of Reference for Languages


TEST BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ / James Cook Languages Progress Test


Zarezerwuj od 60 do 90 minut swojego czasu na wypełnienie testu.

Test jest podzielony na 5 części po 30 pytań według złożoności a limit czasowy na każdą część wynosi 20 minut. Test trzeba wypełnić cały naraz.

Dla przejścia do następnej części testu trzeba uzyskać co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi z bezpośrednio poprzedzającej części.

Dla każdego pytania zaznacz prawidłową odpowiedź.

Skalę poziomów językowych możesz zobaczyć TU

***************************************************************
Please make sure you are available for the next 60-90 minutes to fill in the test.

The test is divided into 5 parts with 30 questions per part, based on the difficulty of the questions. The time limit for each part is 20 minutes. It is necessary to fill in the whole test at once.

In order to progress to the next part it is necessary to get 70% of the questions correct from the immediately preceding part.

Mark the correct answer for each question.

You can see the scale of language levels HERE


Imię i nazwisko
Name and surname
* Obowiązkowe dane (Mandatory)
Firma
Company
E-mail * Obowiązkowe dane (Mandatory)
Telefon
Phone
* Obowiązkowe dane (Mandatory)
Zainteresowany kursem JCL
Interested in a course
  Tak/YesNie/No

Jeżeli jesteś zainteresowany kursem, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 22 856 74 07 lub na info@jcl.pl
If you are interested in a course, please contact us by phone +48 22 856 74 07 or email info@jcl.pl